top of page

YENİ DÜNYA: MARS

FİKİR YARIŞMASI

UZAY KEŞİF TOPLULUĞU DERNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ MARS’TA YAKIN GELECEKTE KURULMASI HEDEFLENEN İLK YAŞAM ALANINI TASARLAMAYA DAVET EDİYOR

Daha fazla bilgi edin

Yarışmamızın Sonuçları

1. Olan Ekip: MBENG

Metehan BAĞÇECİ -Yozgat Bozok Üniversitesi- Mimarlık Bölümü

Engin ÖLMEZ Yozgat Bozok Üniversitesi- Mimarlık Bölümü

Yarışma Raporu

Sunum Videosu

2. Olan Ekip: NEW CYCLE

Hüseyin AKKÜL - Süleyman Demirel Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Hatice Merve BAŞUSTA - Süleyman Demirel Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Arş. Gör. Dr. Mert AKOĞLU (Danışman) - Süleyman Demirel Üniversitesi

Peyzaj Yüksek Mimarı Mehmet PEKGÖZ (Danışman) - Süleyman Demirel Üniversitesi

Yarışma Raporu

Sunum Videosu

3. Olan Ekip: ZY050900

Zeynep ERDOĞAN- Sakarya Üniversitesi- Mimarlık Bölümü

Betül ERDAŞ- Sakarya Üniversitesi - Mimarlık Bölümü

Yarışma Raporu

Sunum Videosu

Yarışmaya katılan herkese teşekkür ederiz.

YARIŞMA HAKKINDA

başla

Uzay çalışmalarının hızlandığı bu dönemde insanlığın ilerleyen otuz yıllık süreçte Mars’a gitme ve kalıcı olarak yerleşmesi planlanmaktadır. İnsanlığın; Dünya’ya benzemeyen, çok zor koşullara sahip ve korunmadan ancak birkaç saniye hayatta kalınabilecek gezegenlerde yaşanılabilir ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir koloni kurması oldukça zor olacaktır. Bu kolonileşme sorunun çözülmesi için hem yurtdışında hem de yurtiçinde uzay üsleri fikir ve tasarım yarışmaları düzenlenmektedir. ARC 2023 hedefleri kapsamında yarışma sahasında bulunan uzay üslerinde de sergilenebilecek kapsayıcı bir tasarım, yukarıda bahsedilen zorlukları aşabilecek fikirlerin oluşması ve insanlığın uzaya yerleşebilmesi hedefini bir adım daha ileri taşımak amacıyla uzay üssü fikir yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

AMAÇ

UZAY’DA YAŞAM VE MİMARİ” konusunu ele alan bir “FİKİR YARIŞMASI” hedeflenmektedir. Ülkemizin uzay çalışmalarında önemli bir atılım göstermesi ve kritik bir eşiğe geldiği bu dönemde hedefimiz ülkemizde yapılan uzay çalışmalarına daha fazla ilgiyi sağlamaktır. 

YAKLAŞIM

Ülkemizde uzay yaşamı ve mimarisi konusunda tecrübeli ve önemli işlere imza atmış kişilerden oluşan jüri ekibimiz ile yarışma katılımcılarımızın buluşturulması ve bu konuda yeni kişilerin yetiştirilmesine olanak sağlamak yaklaşımı ele alındı.

KONU

Mars’a ilk kez gidecek bir ekip için sürdürülebilir bir uzay yaşamı kurgulanması beklenmektedir. Mars’ın zorlayıcı iç ve dış koşullarında kaynak, ortam ve yaşanabilir alan tasarımı ve inşası konularını içeren bir fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

YARIŞMA TAKVİMİ

01.03.2023

14.05.2023

-

30.05.2023

Başvuruların sonu ve
fikir projelerinin teslimi

Sonuçların duyurulması

Başvuruların başlangıcı ve
yarışma hakkında soru sorma

14.01.2023

Kuralların yayınlanması
ve ödüllerin duyurulması

14.01.2023

Soruların cevaplandırılması

14.05.2023

Jürilerin değerlendirmelerini
yapması

01.06.2023

JÜRİ ÜYELERİ

Emre Kavut

Doç. Dr.

İç Mimar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Işık Su Yazıcı

Arş. Gör.

Jeolog

German Aerospace Center (DLR)

IŞIK.png
ULAŞAN.png

Haluk Uluşan

Dr. Öğr. Üyesi

Mimar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FİLİZ.png

Filiz Dağ

Kurumsal İletişim Daire Başkanı 
Haliç Üniversitesi

 

Digital Rönesans AŞ Kurucu Başkanı

ÖDÜLLER

1.LİK

Ekip için 5000 TL Para Ödülü

Ekipteki Her Kişiye Sertifika

2.LİK

Ekip için 3000 TL Para Ödülü

Ekipteki Her Kişiye Sertifika

3.LİK

Ekip için 2000 TL Para Ödülü

Ekipteki Her Kişiye Sertifika

 • Proje alanında üretilen önerinin; m2, m3, kullanıcı sayısı, vb. birimlerde sınırları var mıdır?
  Proje alanında üretilen önerinin 10 astronot ve en az 750 m3/kişi için tasarlanması gerekmektedir.
 • Yarışmanın amacı nedir?
  “UZAY’DA YAŞAM VE MİMARİ” konusunu ele alan bir “FİKİR YARIŞMASI” hedeflenmektedir. Ülkemizin uzay çalışmalarında önemli bir atılım göstermesi ve kritik bir eşiğe geldiği bu dönemde hedefimiz ülkemizde yapılan uzay çalışmalarına daha fazla ilgiyi sağlamaktır.
 • Belirli bir pafta şeması var mıdır?
  Belirli bir pafta şeması yoktur. Özgün tasarımlar beklenmektedir.
 • Yarışmaya profesyoneller de katılabiliyor mu? Yoksa sadece öğrenci ekibine danışmanlık mı verebiliyor?
  Profesyoneller sadece öğrenci ekibine danışmanlık yapabilirler. Yarışma katılımcısı olamamaktadırlar.
 • Yarışma sürecinde beklenen ürünler ve teslim koşulları nelerdir?
  Yeni Dünya: Mars Fikir Yarışması şartnamesinde beklenen ürünler ve teslim koşulları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
 • Yarışmaya kimler katılabiliyor?
  Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören lisans ve önlisans öğrencileri katılabilmektedir.
 • Danışman(lar) yarışma ekibine dahil mi?
  Danışman(lar) “yarışma ekibi” üyesi olarak belirtilmeyecektir. Ödüller “yarışma ekibi” üyelerine verilecektir.
 • Yarışma şartnamesine nereden ulaşabiliriz?
  Şartnameye yarışmanın internet sitesi (https://www.uket.org/fikir-yarismasi) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Bir ekip birden fazla fikir ile katılabilir mi?
  Her ekibin bir fikir projesi ile katılması gerekmektedir.
 • Yarışmanın konusu nedir?
  Mars’a ilk kez gidecek bir ekip için sürdürülebilir bir uzay yaşamı kurgulanması beklenmektedir. Mars’ın zorlayıcı iç ve dış koşullarında kaynak, ortam ve yaşanabilir alan tasarımı ve inşası konularını içeren bir fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.
 • Yarışmaya bireysel olarak (tek kişi) katılım sağlayabilir miyiz?
  Ekiplerin en az 2 en fazla 6 kişiden oluşması gerekmektedir.
 • Ben bir arkadaşımla yarışmaya katılmak istiyorum. Ama arkadaşım şubat ayı itibari ile okulu bitmiş olacak. Yarışmaya katılma hakkı var mı?
  Ekip üyelerinin başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını E-devlet ya da öğrencisi olduğu üniversiteden alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Yarışma ekipleri istenen ürünleri hangi yolla teslim etmelidir?
  İstenenlerin yarışmanın ilgili e-posta adresine gönderilmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Yarışmacıların tanıtım videolarını Youtube’a Yeni Dünya: Mars-x takımı şeklinde paylaşmalarını istenmektedir.
 • Ödül töreni nasıl gerçekleştirilecektir?
  Ödül töreni daha sonra duyurulacak olan tarih ve yerde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
 • Mars’ta yapılacak projedeki mekanların/programlarının işlevleri için bir sınırlama var mıdır?
  Astronotların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak, fiziksel gelişimini destekleyecek, mental sağlıklarını düzenleyecek, bilimsel araştırmalar ve enerji üretimi için gerekli mekanların bulunması istenmektedir.
 • Raporun sayfa sınırı veya kelime sınırı var mıdır?
  Raporun kelime sayısının alt sınırı 500 kelimedir. Üst sınır yoktur.
 • Gönderilen fikir projeleri nasıl değerlendirilir?
  Jürilerimiz tarafından belirlenen kriterlere (sunum, fikir, tasarım vb.) göre değerlendirilir.
 • Yeni Dünya: Mars Fikir Yarışması’nı kim düzenliyor?
  2021 yılında kurulan Space Exploration Society (Uzay Keşif Topluluğu veya kısaca UKET), Türkiye'nin dört bir yanından gezici ekip mezunları ve uzay sektörü teknokratlarından oluşan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Yeni Dünya: Mars Fikir Yarışması, UKET tarafından düzenlenen yarışma projelerinden biridir. UKET'in başta Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması (ARC) olmak üzere uzay ile ilgili yarışmaları, eğitim programları ve uzay hukuku alanlarında da projeleri bulunmaktadır.

Yarışmaya Başvurmak için

Şartnameye ulaşmak için

 • Instagram
 • Youtube
bottom of page