top of page

Site Rules

Explore your forum below to see what you can do, or head to Settings to start managing your Categories. 

01

No offensive content

02

No Trolling

03

No spreading of any copyrighted material

04

No spamming 

05

No advertising

06

Please be nice

FAQ

Explore your forum below to see what you can do, or head to Settings to start managing your Categories. 

 • Proje alanında üretilen önerinin; m2, m3, kullanıcı sayısı, vb. birimlerde sınırları var mıdır?
  Proje alanında üretilen önerinin 10 astronot ve en az 750 m3/kişi için tasarlanması gerekmektedir.
 • Yarışmanın amacı nedir?
  “UZAY’DA YAŞAM VE MİMARİ” konusunu ele alan bir “FİKİR YARIŞMASI” hedeflenmektedir. Ülkemizin uzay çalışmalarında önemli bir atılım göstermesi ve kritik bir eşiğe geldiği bu dönemde hedefimiz ülkemizde yapılan uzay çalışmalarına daha fazla ilgiyi sağlamaktır.
 • Belirli bir pafta şeması var mıdır?
  Belirli bir pafta şeması yoktur. Özgün tasarımlar beklenmektedir.
 • Yarışmaya profesyoneller de katılabiliyor mu? Yoksa sadece öğrenci ekibine danışmanlık mı verebiliyor?
  Profesyoneller sadece öğrenci ekibine danışmanlık yapabilirler. Yarışma katılımcısı olamamaktadırlar.
 • Yarışma sürecinde beklenen ürünler ve teslim koşulları nelerdir?
  Yeni Dünya: Mars Fikir Yarışması şartnamesinde beklenen ürünler ve teslim koşulları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
 • Yarışmaya kimler katılabiliyor?
  Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören lisans ve önlisans öğrencileri katılabilmektedir.
 • Danışman(lar) yarışma ekibine dahil mi?
  Danışman(lar) “yarışma ekibi” üyesi olarak belirtilmeyecektir. Ödüller “yarışma ekibi” üyelerine verilecektir.
 • Yarışma şartnamesine nereden ulaşabiliriz?
  Şartnameye yarışmanın internet sitesi (https://www.uket.org/fikir-yarismasi) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Bir ekip birden fazla fikir ile katılabilir mi?
  Her ekibin bir fikir projesi ile katılması gerekmektedir.
 • Yarışmanın konusu nedir?
  Mars’a ilk kez gidecek bir ekip için sürdürülebilir bir uzay yaşamı kurgulanması beklenmektedir. Mars’ın zorlayıcı iç ve dış koşullarında kaynak, ortam ve yaşanabilir alan tasarımı ve inşası konularını içeren bir fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.
 • Yarışmaya bireysel olarak (tek kişi) katılım sağlayabilir miyiz?
  Ekiplerin en az 2 en fazla 6 kişiden oluşması gerekmektedir.
 • Ben bir arkadaşımla yarışmaya katılmak istiyorum. Ama arkadaşım şubat ayı itibari ile okulu bitmiş olacak. Yarışmaya katılma hakkı var mı?
  Ekip üyelerinin başvurdukları tarihte öğrenci olduklarını E-devlet ya da öğrencisi olduğu üniversiteden alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Yarışma ekipleri istenen ürünleri hangi yolla teslim etmelidir?
  İstenenlerin yarışmanın ilgili e-posta adresine gönderilmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Yarışmacıların tanıtım videolarını Youtube’a Yeni Dünya: Mars-x takımı şeklinde paylaşmalarını istenmektedir.
 • Ödül töreni nasıl gerçekleştirilecektir?
  Ödül töreni daha sonra duyurulacak olan tarih ve yerde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
 • Mars’ta yapılacak projedeki mekanların/programlarının işlevleri için bir sınırlama var mıdır?
  Astronotların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak, fiziksel gelişimini destekleyecek, mental sağlıklarını düzenleyecek, bilimsel araştırmalar ve enerji üretimi için gerekli mekanların bulunması istenmektedir.
 • Raporun sayfa sınırı veya kelime sınırı var mıdır?
  Raporun kelime sayısının alt sınırı 500 kelimedir. Üst sınır yoktur.
 • Gönderilen fikir projeleri nasıl değerlendirilir?
  Jürilerimiz tarafından belirlenen kriterlere (sunum, fikir, tasarım vb.) göre değerlendirilir.
 • Yeni Dünya: Mars Fikir Yarışması’nı kim düzenliyor?
  2021 yılında kurulan Space Exploration Society (Uzay Keşif Topluluğu veya kısaca UKET), Türkiye'nin dört bir yanından gezici ekip mezunları ve uzay sektörü teknokratlarından oluşan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Yeni Dünya: Mars Fikir Yarışması, UKET tarafından düzenlenen yarışma projelerinden biridir. UKET'in başta Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması (ARC) olmak üzere uzay ile ilgili yarışmaları, eğitim programları ve uzay hukuku alanlarında da projeleri bulunmaktadır.
bottom of page